Uitvaartzorg

Uitvaartzorg

Uitvaartorganisatie en Uitvaartbegeleiding
Waardevol afscheid nemen is een proces. Mijn werkwijze past zich aan aan uw behoeften, bijvoorbeeld afhankelijk van of u veel zelf wil doen of graag alles uit handen geeft.

Samen
Elk overleg over een afscheid begint blanco. Iedereen mag praten, huilen, stil zijn, boos reageren of juist zakelijk doen. In die wirwar van gevoel waarin u een afscheid wilt of moet regelen, zoeken en vinden we samen de ingrediënten. Bij een aanstaand overlijden kunnen een oriënterende kennismaking, of een offerte, geruststellen.
Soms is het lastig, omdat wie achter blijven verschillende dingen willen of wensen niet passen bij financiële mogelijkheden. Met respect en overleg vinden we een oplossing.

Bijna alles is mogelijk
Na een overlijden zijn er veel mogelijkheden om te zorgen voor uw dierbare overledene en voor elkaar, kiezend wat zelf te doen of te delegeren aan mij.
Keuzes over opbaren, genodigden, analoge of digitale kennisgeving, bloemen, vervoer, muziek, locatie, catering… Vanuit de veelheid groeit er in de beschikbare dagen een concreet draaiboek wat rust en houvast biedt. Op de dag van de begrafenis of crematie leid en stuur ik waar nodig, waarbij ik me naar behoefte laat ondersteunen door collega’s, of blijf ik mijn bescheiden zelf op de achtergrond.